SVENSKA KBT INSTITUTET
VÅR TERAPIMOTTAGNING
Stress
Depression
Ångest
- Generaliserat ångestsyndrom
- Tvångssyndrom
- Specifika fobier
- Social fobi
- Posttraumatiskt stressyndrom
- Paniksyndrom
Relationsproblem
TJÄNSTER TILL FÖRETAG
ARBETA MED KBT I BEHANDLING
ARBETA HOS OSS
SITEMAP
Specifik fobi


Specifika fobier


Specifika fobier är en uttalad, bestående rädsla som är starkt överdriven och som uppkommer när man ställs inför (eller ska ställas inför) en specifik företeelse eller situation. Då den drabbade utsätts för det fruktade leder det i stort sett alltid till ett mycket stort obehag och ångest. Autonoma nervsystemet aktiveras för att man ska vara beredd att antingen fly från eller "slåss" mot det som upplevs som hotfullt.


Kroppsliga reaktioner kan t ex vara hjärtklappning, svettning och förhöjd puls och dessa reaktioner kan bli såpass starka att det leder till en panikattack. Vid en specifik fobi undviker man ofta det som aktiverar rädslan, vilket oturligt nog leder till att man vidmakthåller problemet. Ungefär 7-15 procent av befolkningen utvecklar någon gång under livet en specifik fobi. 


Effektiv hjälp mot specifika fobier

Det finns effektiv hjälp om man lider av en specifik fobi. Vi på Svenska KBT Institutet har lång erfarenhet av att behandla personer som lider av specifika fobier.

Svenska KBT Institutet, Karlavägen 119, 115 26 Stockholm Tel 08-644 91 80, Fax 08-644 97 05, e-post: info@kbtinstitutet.se