SVENSKA KBT INSTITUTET
VÅR TERAPIMOTTAGNING
TJÄNSTER TILL FÖRETAG
Psykologisk företagshälsovård
Krishantering
Specialister på problemlösning
Utveckla din organisation
Personlig utveckling
Utbildningar och seminarier
ARBETA MED KBT I BEHANDLING
ARBETA HOS OSS
SITEMAP


Specialister på problemlösning


Alla problemsituationer i företag/organisationer som rör mänskligt beteende och mänskliga reaktioner, kan vi hjälpa dig att komma till rätta med. Exempelvis:

• En arbetsledare på en statlig myndighet behöver individuell hjälp att hantera stress för att det påverkar både den egna hälsan och de underställdas arbetssituation negativt.

• En chef på ett mindre företag behöver regelbundet diskutera personalstrategiska frågor med någon utomstående som är specialiserad på mänskligt beteende.

• Ett företag vill skapa förbättrade rutiner för de årliga utvecklingssamtalen.

• Ett företag som omorganiserat och gett sina medarbetare nya arbetsuppgifter vill undvika att medarbetarna tar med sig ”icke-önskvärda" beteenden till sina nya positioner.

• Ett företag ska rekrytera en ny medarbetare men kan varken precisera exakt vad som behövs eller göra intervjuerna på ett professionellt sätt.

 

 

 

 

 

 

 

Svenska KBT Institutet, Karlavägen 119, 115 26 Stockholm Tel 08-644 91 80, Fax 08-644 97 05, e-post: info@kbtinstitutet.se