SVENSKA KBT INSTITUTET
VÅR TERAPIMOTTAGNING
TJÄNSTER TILL FÖRETAG
Psykologisk företagshälsovård
Krishantering
Specialister på problemlösning
Utveckla din organisation
Personlig utveckling
Utbildningar och seminarier
ARBETA MED KBT I BEHANDLING
ARBETA HOS OSS
SITEMAP


Utveckla din organisation


Svenska KBT-institutet arbetar med organisationsfrågor utifrån ett inlärningspsykologiskt synsätt. Vi hjälper till med att förebygga problem, lösa dem eller skapa rätta förutsättningar för medarbetare att må bra, trivas och optimera sina prestationer.

Några av de områden som kan vara aktuella är:

  • Psykosocial arbetsmiljö
  • Förändring
  • Motivation
  • Kommunikation
  • Konflikthantering


Analyser av problem, kartläggning av företagskultur, attityder eller utredning av psykosocial arbetsmiljö och liknande är ofta förutsättningen för ett lyckat förändringsarbete, att finna en adaptiv strategi eller för att kunna uppnå målsättningar.

Till grund för att uppnå goda resultat i det fortsatta arbetet gör vi:

  • Problemanalyser
  • Utredningar
  • Undersökningar 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska KBT Institutet, Karlavägen 119, 115 26 Stockholm Tel 08-644 91 80, Fax 08-644 97 05, e-post: info@kbtinstitutet.se