SVENSKA KBT INSTITUTET
VÅR TERAPIMOTTAGNING
TJÄNSTER TILL FÖRETAG
ARBETA MED KBT I BEHANDLING
ARBETA HOS OSS
SITEMAP

 

 

Välkommen till

Svenska KBT Institutet

Välkommen till KBT Institutet

Svenska KBT Institutet erbjuder psykologisk specialistkunskap inom olika områden.


Vid vår terapimottagning arbetar vi med stress, ångest-

problem, nedstämdhet, relationsproblem, och arbetsrelaterad ohälsa.

 

Gentemot företag och organisationer erbjuder vi psykologisk företagshälsovård och krishantering mm.

 

Vi tillhandahåller tjänster inom organisationsområdet och skräddarsydda utbildningar såsom till exempel problem-

lösning, personlig utveckling.

 

Grunden för vårt arbete är kognitivt beteendeterapeutiskt - en stark tro på förmåga till förändring.


Välkommen att kontakta oss på info@kbtinstitutet.se eller telefon 08-644 91 80.

Svenska KBT Institutet, Karlavägen 119, 115 26 Stockholm Tel 08-644 91 80, Fax 08-644 97 05, e-post: info@kbtinstitutet.se