SVENSKA KBT INSTITUTET
VÅR TERAPIMOTTAGNING
TJÄNSTER TILL FÖRETAG
Psykologisk företagshälsovård
Krishantering
Specialister på problemlösning
Utveckla din organisation
Personlig utveckling
Utbildningar och seminarier
ARBETA MED KBT I BEHANDLING
ARBETA HOS OSS
SITEMAP
Personlig utveckling


Personlig utveckling


Det inlärningspsykologiska synsättet/kognitiv-beteendeterapi (KBT) kan användas för att hantera svårigheter i vardagen som inte behöver höra ihop med någon psykiatrisk åkomma.

      Allt fler upptäcker att det underlättar att ha någon utomstående expert på mänskligt beteende som kan agera ”coach” vid allehanda bekymmer, både arbetsrelaterade och privata.

 

Exempel på icke-psykiatriska svårigheter som kan vara besvärliga att tackla på egen hand är mötessituationer, samarbetsfrågor eller den dagliga stressen på jobbet. Det kan också röra sig om att få hjälp att fatta hantera beslut, balansera fritid och arbete, hantera tonårsbarn, hitta en bra studieteknik eller ta sig igenom en livskris.

Svenska KBT Institutet, Karlavägen 119, 115 26 Stockholm Tel 08-644 91 80, Fax 08-644 97 05, e-post: info@kbtinstitutet.se