SVENSKA KBT INSTITUTET
VÅR TERAPIMOTTAGNING
TJÄNSTER TILL FÖRETAG
Psykologisk företagshälsovård
Krishantering
Specialister på problemlösning
Utveckla din organisation
Personlig utveckling
Utbildningar och seminarier
ARBETA MED KBT I BEHANDLING
ARBETA HOS OSS
SITEMAP
Utbildningar och seminarier


Utbildningar och seminarier


Vi ger utbildningar i kognitivt-beteendeterapeutiskt (KBT) arbetssätt till yrkesverksamma som vill använda ett KBT-inrkitat arbetssätt i sitt yrkesutövande men inte har behov av en fullständig terapeututbildning.


Kognitiv-beteendeterapi kan användas både inom och utanför vårdsektorn och utbildningens omfattning kan vara allt från entimmesföredrag till fleråriga tillämpningsprogram. Alla våra utbildningar görs som uppdragsutbildningar och utarbetas därmed i samarbete med uppdragsgivaren. Exempel på utbildningspaket som Svenska KBT-institutet tillhandahållit:

  • Individuell stresshantering för personal inom IT och administration.
  • Att motivera patienter till livsstilförändringar.
  • MI - Att använda konstruktiva samtalstekniker.
  • Det svåra medarbetarsamtalet - hur gör man?
  • Utredningsmetoder och behandlingsprogram för smärtpatienter.
  • Att identifiera och hantera medarbetare i riskzonen för stressrelaterade besvär.
Svenska KBT Institutet, Karlavägen 119, 115 26 Stockholm Tel 08-644 91 80, Fax 08-644 97 05, e-post: info@kbtinstitutet.se