SVENSKA KBT INSTITUTET
VÅR TERAPIMOTTAGNING
Stress
Depression
Ångest
Relationsproblem
TJÄNSTER TILL FÖRETAG
ARBETA MED KBT I BEHANDLING
ARBETA HOS OSS
SITEMAP
Relationsproblem


Relationsproblem


Förr eller senare uppkommer relationsproblem i en nära kärleksrelation. Frågan är hur man finner vägen tillbaka till den glädje och närhet som fanns i början? Många människor upplever att den försvinner med tiden och man får allt svårare att samtala med varandra. En del upplever att både de själva och partnern har ett annat beteende än tidigare. Många upplever att de "glider isär" och till slut frågar sig många vad man har gemensamt?


Man kan ha skilda värderingar om hur man anser att man ska leva sitt gemensamma liv, prioritera tiden, sköta hemmet, uppfostra barn m m. Kärleken försvinner och det som en gång höll ihop paret känns borta.


När man som par hamnar i sådana svårigheter kan man känna att man behöver hjälp av någon utomstående. En behandling baserat på KBT kan hjälpa er som upplever svårigheter och problem i er relation, till exempel hjälp med kommunikationen, ansvarsuppdelning eller med era roller i relationen. I behandlingen arbetar vi med målsättningar som paret vill nå, och med att träna konkreta tekniker i vardagen som ökar förståelsen och tillfredställelsen i relationen.

 

Effektiv hjälp mot relationsproblem
Vi på Svenska KBT Institutet har mångårig erfarenhet av att hjälpa par med relationsproblem. Kontakta oss så berättar vi mer.

Svenska KBT Institutet, Karlavägen 119, 115 26 Stockholm Tel 08-644 91 80, Fax 08-644 97 05, e-post: info@kbtinstitutet.se