SVENSKA KBT INSTITUTET
VÅR TERAPIMOTTAGNING
TJÄNSTER TILL FÖRETAG
Psykologisk företagshälsovård
Krishantering
Specialister på problemlösning
Utveckla din organisation
Personlig utveckling
Utbildningar och seminarier
ARBETA MED KBT I BEHANDLING
ARBETA HOS OSS
SITEMAP

 

 

Krishantering

När det sker en olycka eller en annan allvarlig händelse i din organisation är det viktigt att på rätt sätt hantera de drabbade, deras anhöriga samt organisationens ledning och de drabbades medarbetare. Samtidigt behöver du också hantera andra viktiga intressenter såsom t ex media och olika myndigheter. Det behövs både akuta stödinsatser och en långsiktig hantering av händelsen.
 
Vi erbjuder både hjälp med krishantering och utbildningar i krishantering med syfte att dels skapa en god beredskap för psykosocialt omhändertagande av drabbade personer och dels för att effektivt kunna leda din organisation vid en uppkommen krissituation.
 

  • Ledning och organisation av krisgrupp
  • Olika roller och funktioner i krisgruppen
  • Upprättandet eller översyn av befintliga krishanteringsplaner
  • Ledarskap och grupprocesser i krissituationer
  • Hantering av media och mediaträning

Svenska KBT Institutet, Karlavägen 119, 115 26 Stockholm Tel 08-644 91 80, Fax 08-644 97 05, e-post: info@kbtinstitutet.se