SVENSKA KBT INSTITUTET
VÅR TERAPIMOTTAGNING
TJÄNSTER TILL FÖRETAG
ARBETA MED KBT I BEHANDLING
ARBETA HOS OSS
SITEMAP


Hur arbetar man med kognitiv beteendeterapi i behandling?


Kognitiv beteendeterapi har sin grund i forskning och utgår från att en människas beteende styrs av dess konsekvenser. Kort kan man säga att beteenden upprepas om det har positiva följder eller om man slipper något obehagligt.


En behandling kan ske individuellt, i familj eller i grupp. Vanligtvis är behandlingen relativt kort. Det kan räcka med mellan fem till tjugo sessioner för att uppnå positiva resultat. Längden på behandlingen beror bland annat på vilket problemområde man jobbar med, där vissa områden kräver mer tid, andra mindre.


Analys

En behandling börjar alltid med en analys. Individens tillvaro delas upp i beteenden, tankar, känslor och kroppsliga reaktioner och hur detta förhåller sig till omgivningen.       
      Syftet är att kartlägga hur just denna persons problem ser ut och att göra beskrivningen så konkret som möjligt. Orsakerna bakom problemen är olika för varje person men det finns också gemensamma drag för liknande problem. Det kan handla om sociala färdighetsbrister, orealistiska tankar och tolkningar om omgivningen eller beteenden som kanske är funktionella i vissa situationer men inte i andra. Vissa saker gör man för mycket och annat för lite.

      Utifrån analysen kan man sedan se vari förändringspotentialen ligger: Det kan vara lära in nya beteenden, ifrågasätta negativa tankar eller lära sig tolka omgivningen annorlunda.


Målsättningar

I all behandling är det viktigt att ta reda på vad man vill uppnå, det vill säga vad man har för mål med att gå i terapi. Eftersom en behandling ofta innehåller moment som är krävande och påfrestande på kort sikt, är det viktigt att från början veta vad man vill förändra, varför man vill det och vad en sådan förändring innebär. Ibland är målet för behandlingen givet medan det andra gånger kan vara mer diffust och väldigt svårt.

      Att sätta upp mål för behandlingen och bryta ner dessa i delmål är något som man gör tillsammans med sin terapeut. Då diskuteras också hur delmålen är kopplade till ens egna värderingar och större livsmål.


Behandlingsfasen

När analysen är gjord, målsättningar är satta och en plan för behandlingen är gjord inleds själva behandlingsfasen. I en KBT använder man sig av olika tekniker, en uppsättning verktyg som visat sig fungera enligt forskning på området.

Svenska KBT Institutet, Karlavägen 119, 115 26 Stockholm Tel 08-644 91 80, Fax 08-644 97 05, e-post: info@kbtinstitutet.se