SVENSKA KBT INSTITUTET
VÅR TERAPIMOTTAGNING
Stress
Depression
Ångest
- Generaliserat ångestsyndrom
- Tvångssyndrom
- Specifika fobier
- Social fobi
- Posttraumatiskt stressyndrom
- Paniksyndrom
Relationsproblem
TJÄNSTER TILL FÖRETAG
ARBETA MED KBT I BEHANDLING
ARBETA HOS OSS
SITEMAP
Posttraumatiskt stressyndrom PTSD


Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)Posttraumatiskt stressyndrom kan man utveckla efter att ha upplevt en mycket skrämmande händelse där det varit fara för eget eller andras liv. Exempel på en sådan händelse är misshandel, våldtäkt, en allvarlig olycka eller tortyr.


Den som utvecklar posttraumatiskt stressyndrom har även långt efter att händelsen ägt rum symptom såsom påträngande minnesbilder, mardrömmar, oro, och koncentrationssvårigheter. Man utvecklar också ett undvikande av saker/platser som påminner om den traumatiska händelsen.
      Posttraumatiskt stressyndrom behandlas genom att personen går igenom minnena av den traumatiska händelsen tills dess att ångesten klingar av. Dessutom jobbar man med hur den svåra händelsen har påverkat den egna grundsynen på livet i allmänhet, sig själv och andra, och med att minska undvikanden i vardagslivet.


Effektiv hjälp mot posttraumatiskt stressyndrom

Vi på Svenska KBT Institutet har många års erfarenhet av att behandla personer med PTSD.

Svenska KBT Institutet, Karlavägen 119, 115 26 Stockholm Tel 08-644 91 80, Fax 08-644 97 05, e-post: info@kbtinstitutet.se